Balenie Goal Zero

Ako recyklovať naše obaly

Náš produkt Goal Zero sa môže dodávať s ktorýmkoľvek z nasledujúcich recyklovateľných obalových materiálov. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov, aby ste správne zlikvidovali obalový materiál v súlade s miestnymi zákonmi a normami.

Kartónová krabica

.

Čo to je

PAP

Kam to ide

papier

Značkový kartón

.

Čo to je

PAP

Kam to ide

papier

Polyetylénová výplň

.

Čo to je

PE-LD

Kam to ide

plast

Polyetylénové vrecko

.

Čo to je

PE-LD

Kam to ide

plast

Kartónová výplň

.

Čo to je

PAP

Kam to ide

papier