Συσκευασία Goal Zero

Πώς να Ανακυκλώνουμε τις Συσκευασίες μας

Το προϊόν μας Goal Zero μπορεί να συνοδεύεται από οποιοδήποτε από τα παρακάτω ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να απορρίψετε σωστά το υλικό συσκευασίας σας σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και πρότυπα.

Κουτί από χαρτόνι

.

Τι είναι

PAP

Πού πηγαίνει

χαρτί

Επώνυμο χαρτόνι

.

Τι είναι

PAP

Πού πηγαίνει

χαρτί

Γέμισμα πολυαιθυλενίου

.

Τι είναι

PE-LD

Πού πηγαίνει

πλαστική ύλη

Σακούλα πολυαιθυλενίου

.

Τι είναι

PE-LD

Πού πηγαίνει

πλαστική ύλη

Γέμισμα από χαρτόνι

.

Τι είναι

PAP

Πού πηγαίνει

χαρτί

Up To 5 Year Warranty

Buy now, pay later